Leaderboard Ad

Mục Sư Phan Công Văn

0
Bình Luận:
Tên: Văn Phan Công
Địa chỉ: 3340 NE. 126th Ave,
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: LCMS
Mã bưu điện: 97230
Thành phố: Portland
Tỉnh/Bang: OR
Quốc gia: USA
Email: phancongvan@hotmail.com
Fax: (503) 254-8705
Mobilephone: (503) 367-0377
Homephone: (503) 257-9323
Hội thánh: Vietnamese Holy Cross Lutheran Church, Portland, OR
Hệ phái: LCMS
Ghi chú: