Leaderboard Ad

Mục Sư PhạmThanh Bình (John)

0
Bình Luận:
Tên: Bình (John) PhạmThanh
Địa chỉ: 1015 S. Park Victoria Dr.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: SBC
Mã bưu điện: 95035
Thành phố: Milpitas
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Email: johnpham4403@yahoo.com
SĐT văn phòng: (408) 263-9000
Mobilephone: (408) 204-3720
Homephone: (408) 941-9550
Hội thánh: Love in Christ Baptist Mission, Milpitas, CA
Hệ phái: SBC
Ghi chú: