Leaderboard Ad

Mục Sư Phạm Văn Vân

0
Bình Luận:
Tên: Vân Phạm Văn
Địa chỉ: Cửa Đại, Hội An
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Nam
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 090.242 4776
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 3
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Quyền Giáo Hạt Trưởng
Ghi chú: