Leaderboard Ad

Mục Sư Phạm Văn Hải

0
Bình Luận:
Tên: Hải Phạm Văn
Địa chỉ: 21C 34 Trại Chuối, Hồng Bàng
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Thành phố: Hải Phòng
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 098 682 3321
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 3
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Giáo Hạt Trưởng
Ghi chú: