Leaderboard Ad

Mục Sư Phạm Thanh Vũ

0
Bình Luận:
Tên: Vũ Phạm Thanh
Địa chỉ: 10903 El Cid Ave,
Tên liên hệ: Mục Sư
Mã bưu điện: 92709
Thành phố: Fountain Valley
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Email: phamthanhvu@juno.com
SĐT văn phòng: (714) 968-0262
Hội thánh: New Life Christian Fellowship, Garden Grove, CA
Ghi chú: