Leaderboard Ad

Mục Sư Phạm Thanh Hải

0
Bình Luận:
Tên: Hải Phạm Thanh
Địa chỉ: Đông Anh 1, Nam Ban, Lâm Hà
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 063.627 9147
Mobilephone: 098 745 2577
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 20
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Phụ Tá Giáo Hạt
Ghi chú: