Leaderboard Ad

Mục Sư Phạm Ngọc Điệp

0
Bình Luận:
Tên: Điệp Phạm Ngọc
Địa chỉ: Áp 3, Minh Thành, Chơn Thành
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Bình Phước
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 0651.3667396
Mobilephone: 093 768 8201
Hội thánh: Liên Hạt Miền Đông
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Chức vụ: PTLH-Miền Đông 2-6
Ghi chú: