Leaderboard Ad

Mục Sư Phạm Hữu Thịnh

0
Bình Luận:
Tên: Thịnh Phạm Hữu
Địa chỉ: 3 Trần Phú, quận Ngô Quyền
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Tin Lành Gia Đình Thế giới - Evangelical World-Family Church
Thành phố: Hải Phòng
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 031-356 6988
Mobilephone: 095 507 3773
Hệ phái: Hội Thánh Tin Lành Gia Đình Thế giới - Evangelical World-Family Church
Ghi chú: