Leaderboard Ad

Mục Sư Phạm Hữu Đạt

0
Bình Luận:
Tên: Đạt Phạm Hữu
Địa chỉ: 13926 Rockland Village Dr #104,
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: SBC
Mã bưu điện: 20151-2997
Thành phố: Chantilly
Tỉnh/Bang: VA
Quốc gia: USA
Email: MSDatPham@hotmail.com
Mobilephone: (703) 774-8546
Homephone: (703) 988-0971
Hội thánh: Vietnamese Hope Baptist Church, Alexandria, VA
Hệ phái: SBC
Ghi chú: