Leaderboard Ad

Mục Sư Phạm Duy Thân

0
Bình Luận:
Tên: Thân Phạm Duy
Địa chỉ: Khuê Ngọc Điền, Krông Bông
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đak Lak
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 098 843 6029
Hội thánh: Liên Hạt Miền Trung 9-20
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: PTLH-Miền Trung 13A-15
Ghi chú: