Leaderboard Ad

Mục Sư Phạm Đức Khôi Nguyên (Paul)

0
Bình Luận:
Tên: Nguyên (Paul) Phạm Đức Khôi
Địa chỉ: 10863 Herchell Dr.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: IND
Mã bưu điện: 95127
Thành phố: San Jose
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Email: nguyen@thienky.com
SĐT văn phòng: (408) 262-3200
Homephone: (408) 254-7614
Hội thánh: Adonai-Nissi Christian Church, Milpitas, CA
Hệ phái: IND
Ghi chú: