Leaderboard Ad

Mục Sư Peter Đặng Ngọc Vui

0
Bình Luận:
Tên: Vui Peter Đặng Ngọc
Địa chỉ: 1530 Quebec Dr.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: SBC
Mã bưu điện: 72908
Thành phố: Fort Smith
Tỉnh/Bang: AR
Quốc gia: USA
Email: msvui@yahoo.com
SĐT văn phòng: (479) 783-2108
Fax: (479) 783-2108, (479) 648-3596
Mobilephone: (479) 883-4309
Homephone: (479) 648-3596
Hội thánh: Vietnamese Gospel Baptist Church, Fort Smith, AR
Hệ phái: SBC
Ghi chú: