Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Trần Viết Khánh

0
Bình Luận:
Tên: Khánh Nhiệm Chức Trần Viết
Địa chỉ: Siêu Quần, Phong Điền
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Thành phố: Huế
Tỉnh/Bang: Thừa Thiên Huế
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 096 245 3149
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 2
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 1
Ghi chú: