Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Nguyễn Tấn Thanh

0
Bình Luận:
Tên: Thanh Nhiệm Chức Nguyễn Tấn
Địa chỉ: Lộc Điền
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Bình Phước
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 097 584 9934
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Đông 6
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 3
Ghi chú: