Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Má A Lử

0
Bình Luận:
Tên: Lử Nhiệm Chức Má A
Địa chỉ: Hồng Thu, Sìn Hồ,
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lai Châu
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 097 595 9732
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 11B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 8
Ghi chú: