Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức – Lê Văn Tân

0
Bình Luận:
Tên: Tân Nhiệm Chức - Lê Văn
Địa chỉ: Cư Pui, Krông Bông
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 14
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 1
Ghi chú: