Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Lê Thị Thùy Dương

0
Bình Luận:
Tên: Dương Nhiệm Chức Lê Thị Thùy
Địa chỉ: Hải Khê, Hải Lăng
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Trị
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 093 580 6473
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 2
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 3
Ghi chú: