Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Hồ Văn Dứu

0
Bình Luận:
Tên: Dứu Nhiệm Chức Hồ Văn
Địa chỉ: Đăk RVe, Kon Rẫy
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Kon Tum
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 096 238 3809
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 9
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 3
Ghi chú: