Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Gia A Tang

0
Bình Luận:
Tên: Tang Nhiệm Chức Gia A
Địa chỉ: Pù Nhi, Mường Lát
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Thanh Hoá
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 037.3291 488
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 14
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 5
Ghi chú: