Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Dương Văn Lành

0
Bình Luận:
Tên: Lành Nhiệm Chức Dương Văn
Địa chỉ: Chư Prông
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 0168 5827492
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 12
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 4
Ghi chú: