Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Dương Phú Hưng

0
Bình Luận:
Tên: Hưng Nhiệm Chức Dương Phú
Địa chỉ: Bờ Ngoong, Chư Xê
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 090 543 2040
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 12
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 5
Ghi chú: