Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Đinh Văn Tân

0
Bình Luận:
Tên: Tân Nhiệm Chức Đinh Văn
Địa chỉ: Sơn Hạ, Sơn Hà
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 055.3884 513
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 6A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 5
Ghi chú: