Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Đinh Nghĩa

0
Bình Luận:
Tên: Nghĩa Nhiệm Chức Đinh
Địa chỉ: Kà-Lùng, Hà Bắc, Sơn Hạ, Sơn Hà
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp Việt Nam - Vietnamese United Methodist Church, VUMC
Tỉnh/Bang: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 055-880-535 (H)
Hệ phái: Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp Việt Nam - Vietnamese United Methodist Church, VUMC
Ghi chú: