Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Điểu Vinh

0
Bình Luận:
Tên: Vinh Nhiệm Chức Điểu
Địa chỉ: Lộc Hoà
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Bình Phước
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 0168 4857966
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Đông 6
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: