Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Điểu Bui

0
Bình Luận:
Tên: Bui Nhiệm Chức Điểu
Địa chỉ: Thanh Bình, Bình Long
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Bình Phước
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 0168 7040228
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Đông 4
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 4
Ghi chú: