Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Đặng Văn Sáu

0
Bình Luận:
Tên: Sáu Nhiệm Chức Đặng Văn
Địa chỉ: Thôn Pháp Chế, Xã Thất Hùng, Kinh Môn
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp Việt Nam - Vietnamese United Methodist Church, VUMC
Tỉnh/Bang: Hải Dương
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 098-272-1342
Hệ phái: Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp Việt Nam - Vietnamese United Methodist Church, VUMC
Ghi chú: