Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Cao Văn Nhiến

0
Bình Luận:
Tên: Nhiến Nhiệm Chức Cao Văn
Địa chỉ: Khánh Sơn
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Khánh Hoà
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 093 526 2484
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 18B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 3
Ghi chú: