Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Bùi Văn Tặng – KVT.KV 4

0
Bình Luận:
Tên: 4 Nhiệm Chức Bùi Văn Tặng - KVT.KV
Địa chỉ: Vạn Ninh, Móng Cái
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ninh
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 091 535 4692
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 2
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Ghi chú: