Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức A Ma Bách

0
Bình Luận:
Tên: Bách Nhiệm Chức A Ma
Địa chỉ: Krông Pa
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 097 910 9381
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 17A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 3
Ghi chú: