Leaderboard Ad

Mục Sư Nhân Gia Đạt

0
Bình Luận:
Tên: Đạt Nhân Gia
Địa chỉ: 247 Canterbury Rd., Heathmont
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: COC
Mã bưu điện: 3135
Tỉnh/Bang: VIC
Quốc gia: Australia
Email: nathannhan@optusnet.com.au
Fax: 61 3 9893 2808
Mobilephone: 61 04 2137 7668
Homephone: 61 3 9893 2807
Hội thánh: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Springvale North, VIC
Hệ phái: COC
Ghi chú: