Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Xuân Viết – KVT.KV 3

0
Bình Luận:
Tên: 3 Nguyễn Xuân Viết - KVT.KV
Địa chỉ: Nghĩa Xá, Lê Chân
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Thành phố: Hải Phòng
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 0313.3782281
Mobilephone: 093 626 5341
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 1A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Ghi chú: