Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Vũ Trường Giang

0
Bình Luận:
Tên: Giang Nguyễn Vũ Trường
Địa chỉ: Đống Đa
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: HTTL Ngũ Tuần Việt Nam - Vietnam Pentecostal Church
Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Email: john_vpc@yahoo.com
Mobilephone: 090 323 6753
Hệ phái: HTTL Ngũ Tuần Việt Nam - Vietnam Pentecostal Church
Ghi chú: