Leaderboard Ad

Mục Sư – Nguyễn Viết Bình

0
Bình Luận:
Tên: Bình - Nguyễn Viết
Địa chỉ: Xuân Đông, Cẩm Mỹ
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đồng Nai
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 0613.3749934
Mobilephone: 098 674 0724
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Đông 1
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Phụ Tá Giáo Hạt
Ghi chú: