Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Văn Út

0
Bình Luận:
Tên: Út Nguyễn Văn
Địa chỉ: Tân Phúc, Hàm Tân
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Bình Thuận
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 062.3878 201
Mobilephone: 098 5559 237
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 18A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: