Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Văn Trọng

0
Bình Luận:
Tên: Trọng Nguyễn Văn
Địa chỉ: 1364 Dallshan Dr.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: SBC
Mã bưu điện: 75007
Thành phố: Carrollton
Tỉnh/Bang: TX
Quốc gia: USA
Email: nguyente@yahoo.com
Mobilephone: (214) 621-5852
Homephone: (972) 785-0672
Hội thánh: Irving Vietnamese Baptist Church, Irving, TX
Hệ phái: SBC
Ghi chú: