Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Văn Phương

0
Bình Luận:
Tên: Phương Nguyễn Văn
Địa chỉ: 3939 Victoria Dr. #70,
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: IND
Mã bưu điện: 70812
Thành phố: Baton Rouge
Tỉnh/Bang: LA
Quốc gia: USA
SĐT văn phòng: (225) 357-8176
Homephone: (225) 357-8176
Hội thánh: Vietnamese Baptist Fellowship Mission, Baton Rouge, LA
Hệ phái: IND
Ghi chú: