Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Văn Năng

0
Bình Luận:
Tên: Năng Nguyễn Văn
Địa chỉ: 5608 SE Harold St.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: IND
Mã bưu điện: 97206
Thành phố: Portland
Tỉnh/Bang: OR
Quốc gia: USA
Email: nnaanngg@hotmail.com
SĐT văn phòng: (503) 774-1712
Mobilephone: (503) 396-8777
Homephone: (503) 715-9995
Hội thánh: Vietnamese Bible Church, Portland, OR
Hệ phái: IND
Ghi chú: