Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Văn Minh

0
Bình Luận:
Tên: Minh Nguyễn Văn
Địa chỉ: 657 South 22nd Street.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: 95116
Thành phố: San Jose
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Email: rev.minhvannguyen@juno.com
Mobilephone: (408) 386-2899
Homephone: (408) 947-7646
Hội thánh: San Jose First Vietnamese Alliance Church, CA
Hệ phái: C&MA
Email: httlsj1@gmail.com
Ghi chú: