Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

0
Bình Luận:
Tên: Huệ Nguyễn Văn
Địa chỉ: 1624 Hutchinson Dr.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: SBC
Mã bưu điện: 75150
Thành phố: Mesquite
Tỉnh/Bang: TX
Quốc gia: USA
Email: huevan@juno.com
SĐT văn phòng: (972) 270-1557
Mobilephone: (214) 929-1230
Homephone: (972) 613-7210
Hội thánh: Vietnamese Faith Baptist Church in Dallas, TX
Hệ phái: SBC
Ghi chú: