Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Văn Dung

0
Bình Luận:
Tên: Dung Nguyễn Văn
Địa chỉ: Bờ Ngoong, Chư Xê
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 0168 4469972
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 12
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: