Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Văn Cứ

0
Bình Luận:
Tên: Cứ Nguyễn Văn
Địa chỉ: Xuân Bình
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Phú Yên
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 098 760 1131
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 17B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: