Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Trung Đông

0
Bình Luận:
Tên: Đông Nguyễn Trung
Địa chỉ: Long Thành
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đồng Nai
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 093 800 9011
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Đông 1
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 1
Ghi chú: