Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh

0
Bình Luận:
Tên: Vinh Nguyễn Trọng
Địa chỉ: 3712 W. Wendover Dr.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: SBC
Mã bưu điện: 70814
Thành phố: Baton Rouge
Tỉnh/Bang: LA
Quốc gia: USA
SĐT văn phòng: (225) 926-0605
Fax: (225) 926-0610
Mobilephone: (225) 938-7305
Hội thánh: Vietnamese Hope Baptist Church, Baton Rouge, LA
Hệ phái: SBC
Ghi chú: