Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Thanh Tùng

0
Bình Luận:
Tên: Tùng Nguyễn Thanh
Địa chỉ: Tân Phúc, Hàm Tân
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Bình Thuận
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 062.3878 256
Mobilephone: 098 886 0925
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 18A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Giáo Hạt Trưởng
Ghi chú: