Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Thành Tuấn

0
Bình Luận:
Tên: Tuấn Nguyễn Thành
Địa chỉ: Cư KTy, Krông Boâng
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 0500.3736653
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 13A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 4
Ghi chú: