Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Thành Tài

0
Bình Luận:
Tên: Tài Nguyễn Thành
Địa chỉ: Thôn 8, Krông Buk, Krông Pak
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 091 374 3469
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 13A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Phụ Tá Giáo Hạt
Ghi chú: