Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Thành Phúc

0
Bình Luận:
Tên: Phúc Nguyễn Thành
Địa chỉ: Xuân Lộc, Sông Cầu
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Phú Yên
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 098 626 6322
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 17B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 1
Ghi chú: