Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Quang Phiệt

0
Bình Luận:
Tên: Phiệt Nguyễn Quang
Địa chỉ: 2103 Tigger Ct.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: SBC
Mã bưu điện: 27253
Thành phố: Mebane
Tỉnh/Bang: NC
Quốc gia: USA
Email: phnga@netpath.net
SĐT văn phòng: (336) 226-1331
Homephone: (336) 578-4029
Hội thánh: Vietnamese Baptist Church of Burlington, Graham, NC
Hệ phái: SBC
Ghi chú: