Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Ngọc Khánh (Kenny)

0
Bình Luận:
Tên: Khánh (Kenny) Nguyễn Ngọc
Địa chỉ: 117 N. Sheridan St.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: SBC
Mã bưu điện: 67203
Thành phố: Wichita
Tỉnh/Bang: KS
Quốc gia: USA
Email: knguyenks@yahoo.com
SĐT văn phòng: (316) 264-2354 Ext.105
Mobilephone: (316) 461-7380
Homephone: (316) 943-0593
Hội thánh: Vietnamese Metropolitan Baptist Church, Wichita, KS
Hệ phái: SBC
Ghi chú: