Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Ngọc Huy

0
Bình Luận:
Tên: Huy Nguyễn Ngọc
Địa chỉ: 416/19/30 Lạc Long Quân, Quận 11
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 090 375 9236
Hội thánh: Liên Hạt Miền Trung 1-8
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Kiêm Liên Hạt Trưởng Miền Trung 1-10A
Ghi chú: